Małgorzata Kowalczyk

Konkurs fotograficzny na okładkę „Raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”

- Aktualności - 2013/07/03

Zwycięska praca zostanie umieszczona na okładce raportu „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012” wydawanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach biblioteki monitoringu środowiska. Pobierz: Regulamin konkursu (PDF) Formularz zgłoszeniowy (PDF) Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Kampania informacyjna Wojewody Lubuskiego

- Aktualności - 2013/07/02

O rozsądek i troskę o środowisko naturalne zaapelował wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch w dzień wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadeklarował również wszelką pomoc gminom i instytucjom, zajmującym się odpadami w realizowaniu zapisów nowej ustawy. By skutecznie wprowadzić w życie zapisy nowej ustawy wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch spotkał się […]

IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne”

- Aktualności - 2013/06/27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przy udziale przedstawicieli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Policji przeprowadził w dniu 26.06.2013 r. akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów w obszarze przygranicznym w rejonie dawnego przejścia granicznego w Olszynie oraz w rejonie autostrady A2  (punkt […]

Informacja

- Aktualności - 2013/06/26

INFORMACJA o możliwości powiadamiania z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o przypadkach niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku przestrzegania przez niektóre gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o […]