Małgorzata Kowalczyk

Informacja

- Aktualności - 2013/06/26

INFORMACJA o możliwości powiadamiania z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  o przypadkach niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi braku przestrzegania przez niektóre gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o […]