Małgorzata Kowalczyk

Interwencja Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Świecie gminie Sulechów

- Aktualności - 2019/05/17

Zdj. nr 2 Odpady popożarowe

Dnia 1 maja 2019 r. około godziny 22:00 miało miejsce zdarzenie pożarowe na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Nowy Świat gm. Sulechów. W chwili wybuchu pożaru obiekt był dozorowany przez pracownika zakładu, który o zdarzeniu poinformował jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie. Pożarem objęte zostały odpady wielkogabarytowe zdeponowane na płycie magazynowej w jednej […]

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku ze śnięciem ryb w stawie w Kunicach Żarskich

- Aktualności, Inspekcja, Komunikaty - 2019/05/16

W dniu 24 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wpłynęła informacja o śnięciu ryb na byłym kąpielisku w Kunicach w Żarach. Inspektorzy WIOŚ, wraz z próbobiorcą Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ oddziału w Zielonej Górze, dokonali oględzin wskazanego zbiornika wodnego i terenów przyległych. W czasie wizji w terenie udokumentowano obecność […]

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska przyczyniły się do usunięcia zagrożenia dla środowiska powstałego w wyniku przestępczego porzucenia niebezpiecznych odpadów we wrakach naczep pozostawionych na poboczu drogi krajowej DK-24 na terenie gminy Przytoczna w powiecie Międzyrzeckim

- Aktualności, Inspekcja - 2019/05/13

zdjęcie nr 4 Załadunek odpadów z placu składowego, pod nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska, na środek transportu wywożący je do instalacji unieszkodliwienia odpadów

Na ujawnionych w dniu 8 marca, porzuconych przez nieznanych sprawców na poboczu drogi krajowej na 24 w gminie Przytoczna wrakach naczep znajdowało się łącznie ok. 60 Mg odpadów. W wyniku rozpoznania dokonanego przez inspektorów WIOŚ za pomocą posiadanych mobilnych przyrządów pomiarowych ustalono, że  są to głównie farby i lakiery z zawartością rozpuszczalników organicznych lub innych […]

Pożar hałdy odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie, gm. Sulęcin

- Aktualności - 2019/05/08

W poniedziałek 6 maja 2019 r., około godz. 10.00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie doszło do pożaru hałdy odpadów komunalnych – przetworzonych odpadów wielkogabarytowych. Pożar objął  hałdę odpadów o powierzchni ok. 900 m2, która zlokalizowana była w pobliżu kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Do czasu przyjazdu straży pożarnej pracownicy zakładu CZG12 […]