Małgorzata Kowalczyk

Kontrola transportu odpadów przewożonych ze Szwecji do Polski

- Aktualności - 2020/07/23

16.07.2020 r. na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę towaru oraz dokumentów dołączonych do transportu ze Szwecji do Polski, który zawierał odpady o kodzie 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz A1180 zgodnie […]

Działania Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2020/07/03

18 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp. wpłynęło zgłoszenie Starosty Międzyrzeckiego o przechowywaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych w Kalsku. W związku z powyższym inspektorzy IOŚ przeprowadzili trzy kontrole interwencyjne: wytwórcy osadów, transportującego odpady oraz rolnika, który świadczył usługę rozparcelowania osadów ściekowych, celem ustalenia stanu […]

Tymczasowy areszt za przestępstwa przeciwko środowisku

- Aktualności - 2020/07/01

„W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie śledztwa zatrzymano dotychczas 8 osób z terenu województwa lubuskiego. Głównemu podejrzanemu prokurator przedstawił m.in. zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodziły ustalone i zatrzymane osoby, a której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku polegających m.in. na przewożeniu wbrew przepisom odpadów z zagranicy, ich […]

Kolejni pracownicy z uprawnieniami Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2020/06/29

25.06.2020 r. w siedzibie Inspektoratu Pan Mirosław Ganecki Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wręczył nowoprzyjętym Inspektorom legitymacje Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy po rocznym szkoleniu w Inspektoracie w Zielonej Górze decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskali stopień Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Uprawnienia kolejnych Inspektorów IOŚ pozwolą na skuteczniejszą realizację zadań określonych znowelizowaną ustawą o Inspekcji Ochrony  […]