Małgorzata Kowalczyk

Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Aktualności - 2020/06/29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansowanie na zadanie pod nazwą: „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze” na 2020 rok. Z przyznanych środków finansowych zostaną zakupione: drony laptopy do obsługi systemu ISK zestawy komputerowe […]

Wznowienie śledztwa w sprawie składowania zużytych opon w m. Wojcieszyce

- Aktualności - 2020/06/24

§ 28 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. uwzględnił zażalenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim o odmowie wszczęcia śledztwa dotyczącego składowania zużytych opon w miejscowości Wojcieszyce w sposób zagrażający życiu i zdrowiu ludzkiemu lub środowisku tj. przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego. Sąd […]

Wyrok karny w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych na zamarzniętej glebie

- Aktualności - 2020/06/24

§16 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał wyrok skazujący w sprawie z oskarżenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ukarany mężczyzna na początku 2019 r. stosował w Dębowej Łęce k. Wschowy komunalne osady ściekowe na zamarzniętej glebie. Taki czyn jest wykroczeniem z art. 185 ustawy o odpadach. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd […]

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

- Aktualności, Komunikaty - 2020/05/28

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa uchylająca art. 15zzr i 15zzs  ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które zawieszały terminy w prowadzonych przez WIOŚ postępowaniach administracyjnych (np. termin do złożenia odwołania od decyzji) na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (od 14 […]

Inspektorat wznawia bezpośrednią obsługę klientów

- Aktualności, Komunikaty - 2020/05/28

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W związku z powyższym informujemy, […]