Małgorzata Kowalczyk

Dostępny jest już raport o stanie środowiska w województwie lubuskim

- Aktualności - 2020/10/09

          Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowane zostało opracowanie  „Stan środowiska w województwie lubuskim Raport 2020”, które stanowi cenne źródło regionalnej informacji o środowisku.   Na portalu GIOŚ można zapoznać się również z Raportami o stanie środowiska w Polsce,  które w sposób czytelny i przystępny przedstawiają zagregowaną informację o środowisku.  […]

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

- Aktualności - 2020/10/07

30 września 2020 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone tematowi neutralności klimatycznej. Neutralność klimatyczna odnosi się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych pochodzących z takich gałęzi jak przemysł, transport, energetyk, rolnictwo poprzez redukcję emisji oraz wdrażanie technologii pomagających pochłaniać zanieczyszczenia. Wojewódzki Inspektorat […]

Dofinansowanie z WFOŚiGW w 2019 roku

- Dofinansowania, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2020/10/05

      12 lipca 2019 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.: niskoemisyjne samochody, które są wykorzystywane przez inspektorów […]