Małgorzata Kowalczyk

TRANSGRANICZNY TRANSPORT ODPADÓW POD ZWIĘKSZONĄ KONTROLĄ

- Aktualności, Komunikaty - 2018/01/05

W związku z nasilającym się w ostatnim czasie procederem nielegalnego przywozu odpadów zza granicy do Polski Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim o przeprowadzenie wspólnych cyklicznych kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO) na drogach województwa lubuskiego. Do udziału w realizacji opracowanego „Planu działań kontrolnych TPO” zaproszono […]

KOMUNIKAT

- Aktualności - 2017/03/06

Informujemy, że w związku z planowanymi  pracami technicznymi w dniach 10-12.03.2017r.  mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do strony WIOŚ,  w szczególności do strony o stanie jakości powietrza w województwie lubuskim.