Małgorzata Kowalczyk

Dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2022 roku

- Aktualności, Dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 2022-09-28

24.06.2022 r.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów”. Przyznane środki finansowe pozwolą na zwiększenie […]

System SENT już działa!

- Aktualności - 2022-02-24

Od dzisiaj wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącą nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. 22 […]

Rusza kampania społeczna „Droga do czystego środowiska”

- Aktualności - 2022-02-15

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną ,,Droga do czystego środowiska”. Celem Kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie społeczeństwa na problematykę ochrony środowiska oraz przybliżenie roli i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jako istotnego elementu systemu ochrony środowiska w Polsce. Kampania „Droga do czystego środowiska” będzie realizowana przez 12 kolejnych miesięcy, obejmując tematyką wszystkie obszary […]