WIOŚ Zielona Góra

Konferencja – Jak gospodarować odpadami w powiatach żarskim i żagańskim

- Aktualności - 2014-01-14

14 stycznia 2014 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się seminarium szkoleniowe „Gospodarka odpadami w powiatach żarskim i żagańskim – stan obecny, możliwości i perspektywy rozwoju”. Uczestnikami byli pracownicy samorządowi z gmin powiatów żarskiego i żagańskiego. Debatę zorganizowano z  inicjatywy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Żarach. W trakcie spotkania prezentowano […]

Inspektorzy WIOŚ sprawdzili wywożenie śmieci w Zielonej Górze

- Aktualności, Inspekcja - 2014-01-14

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas wizji w terenie sprawdzili sytuacje, którą zgłaszali mieszkańcy kilku dzielnic Zielonej Góry. Właściciele domków jednorodzinnych os. Leśnego skarżyli się, że od ponad dwóch tygodni nie są odbierane śmieci. Podobny problem sygnalizowali mieszkańcy Jędrzychowa. O sprawie informowała też Gazeta Wyborcza. Jak wyjaśnił przedstawiciel Zielonogórskiego Związku Gmin, sytuacja trwająca od świąt […]

Komunikat WIOŚ: Trzeba wykazać wymagany poziom recyklingu w gminach

- Aktualności - 2014-01-14

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że gminy były obowiązane w 2013 roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 12% recyklingu w zakresie przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, […]

Gazeta Wyborcza: Nie ma kary za śmieci – Zielona Góra

- Media o nas - 2014-01-13

Gazeta Wyborcza w zielonogórskim wydaniu przy okazji opisywania kolejnych kłopotów z wywożeniem śmieci na os. Leśnym w Zielonej Górze wspomina o kwestii kary nałożonej na urząd miasta przez lubuski WIOŚ. W artykule czytamy: Nie ma kary za śmieci Tymczasem wciąż bez rozstrzygnięcia jest sprawa kary, jaką nałożono na zielonogórski magistrat. Zielonogórski Związek Gmin nie ogłosił przetargu […]

Spotkanie noworoczne wojewody lubuskiego

- Aktualności - 2014-01-10

Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, uczestniczyła w spotkaniu noworocznym wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha. Tradycyjnie już, wojewoda lubuski zaprasza na nie samorządowców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji rządowej. Uroczystość odbyła się w piątek, 10 stycznia w sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej. – Ubiegły rok, to rok dla naszego państwa i regionu szczególny – to rok 15-lecia naszego województwa, […]