WIOŚ Zielona Góra

Interwencje WIOŚ w 2013 roku w liczbach

- Aktualności - 2014-01-23

W 2013 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 288 wniosków o podjęcie interwencji. Warto tu zauważyć, że ilość zgłoszonych w 2013 roku wniosków była o 18,52% wyższa niż w roku 2012. Dominującą problematykę stanowiły sprawy związane z ochroną czystości wód i […]

Klub Młodego Wynalazcy otwarty

- Aktualności - 2014-01-22

W podgorzowskich Stanowicach w Zakładzie Utylizacji Odpadów otwarto laboratorium, które zainaugurowało działalność Klubu Młodego Wynalazcy. Przedsięwzięcie jest elementem projektu edukacji przez doświadczenie wpisanym w działania Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego. W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, marszałek Elżbieta Polak oraz Lubuski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Maria Małgorzata Szablowska. Pomysł na utworzenie Klubu zrodził się w 2012 […]