Liliana Słowińska

Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2013-10-30

W latach 2010-2012 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przebadanych zostało 104 jednolitych części wód rzecznych, w tym 55 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Badaniami objęto również 1 zbiornik zaporowy (zbiornik zaporowy Bledzew) położony na rzece Obrze, niebędący osobną jednolitą częścią wód. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano 16 jcw (w 17 ppk na rzekach […]

Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013-10-28

25 października 2013 r . na sesji Rady Powiatu Nowosolskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz dokument (pdf)

Sympozjum „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry”

- Aktualności - 2013-05-09

08 maja br. w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się polsko-niemieckie sympozjum „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry”. Organizatorami sympozjum byli Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy oraz Krajowy Urząd Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Celem organizowanego sympozjum […]