Joanna Michalik-Pietraszak

URZĘDNICY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI POZYTYWNIE OCENILI PRACĘ WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE

- Aktualności - 2022-10-24

logo Najwyższej Izby Kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze gościł w swoich progach przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, którzy sprawdzali działania WIOŚ w zakresie rozpoznawania zagrożeń pożarowych miejsc gromadzenia odpadów; sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia odpadów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; skuteczności podejmowanych działań na rzecz ograniczenia pożarów miejsc gromadzenia odpadów. We wszystkich badanych obszarach NIK ocenił pozytywnie działania […]

NIEMIECKO-POLSKIE SPOTKANIE W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW

- Aktualności - 2022-10-14

Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole konferencyjnym, oglądają prezentację wyświetlaną na ekranie

We Frankfurcie nad Odrą odbyło się niemiecko-polskie robocze spotkanie Urzędów Ochrony Środowiska w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów. Inicjatywy tego typu pozwalają wypracować jednolite podejście do procedur, a także wzmocnić transgraniczną współpracę służb zaangażowanych w gospodarkę odpadami. W pierwszym dniu urzędnicy z Polski i Niemiec przy współudziale Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę wytypowanych i zatrzymanych transportów […]

SPRAWA DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

- Aktualności - 2022-09-30

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2022 r., w wyniku  skargi kasacyjnej lubuskiego WIOŚ wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2021 r., który to uwzględniał skargę przedsiębiorcy drogowego na zarządzenie pokontrolne, uchylił  zaskarżony wyrok oraz oddalił przedmiotową skargę . Kontrolowany przedsiębiorca remontujący nawierzchnie drogi w różnych miejscach województwa przewoził […]

Wspólna akcja WIOŚ i KAS zatrzymała zanieczyszczanie środowiska

- Aktualności - 2022-09-20

Nielegalnie demontowane samochody

W ramach wspólnych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzono działania kontrolne u jednego z podmiotów gospodarczych w województwie lubuskim.  Podczas kontroli stwierdzono nielegalny demontaż pojazdów. W trakcie działań inspekcyjnych pobrane przez akredytowane Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbki gleby wykazały zanieczyszczenie środowiska […]