Joanna Michalik-Pietraszak

KONTROLE WIOŚ I ITD

- Aktualności - 2022-11-03

Inspektorzy podczas kontroli wytypowanych i zatrzymanych transportów odpadów

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali krajowe i międzynarodowe transporty odpadów. Przeprowadzenie sześciu kontroli ujawniło jedno wykroczenie. Przewożący zużyte opakowania z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych posiadał nierzetelnie wypełnioną dokumentację przewozu odpadów – BDO (Baza  Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami), za co został […]

NOWE WYMOGI W GOSPODARCE ODPADAMI – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW WIOŚ

- Aktualności - 2022-10-31

Pracownik WIOŚ wita uczestników szkolenia

„Nowe wymogi w gospodarce odpadami” – to temat szkolenia, w jakim wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zostało ono sfinansowane ze środków pieniężnych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wzmocnienie zdolności oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w […]

PRZEDSTAWICIELE WIOŚ NA TARGACH EKOLOGICZNYCH POLECO

- Aktualności - 2022-10-24

logo targów Poleco

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to platforma wymiany doświadczeń, dyskusji, a także miejsce prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze ochrony środowiska. Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych czy instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska nie mogło zabraknąć reprezentantów Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nasi przedstawiciele przyglądali się ekologicznym trendom w zakresie recyklingu, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania […]

POWTÓRNE ZANIECZYSZCZENIE ILANKI – SPRAWNA AKCJA WIOŚ

- Aktualności - 2022-10-24

Pobieranie próbki wody z rzeki Ilanki

15  października br. inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., podjęli natychmiastowe działania po uzyskaniu informacji o przedostaniu się oleju napędowego do rzeki Ilanki w miejscowości Torzym. Wyciek oleju napędowego był zanieczyszczeniem powtórnym rzeki. 10 października br. na skrzyżowaniu dróg ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego doszło do kolizji drogowej – z rozszczelnionego zbiornika […]