Joanna Michalik-Pietraszak

ZAKUPY W WIOŚ

- Aktualności - 2022-12-16

Inspektor uczy się obsługi sondy

Szkolenie z obsługi sondy wieloparametrowej do badania jakości wód podziemnych i powierzchniowych pozwoli pracownikom WIOŚ na sprawną obsługę nowo zakupionego sprzętu. Będzie on służył do pomiaru właściwości bio-fizyczno-chemicznych wody, czyli badał takie parametry jak: tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, pH, temperatura, liczba substancji rozpuszczonych czy zasolenie. Inspektorzy WIOŚ wykorzystają sondy do pomiarów w terenie – między […]

PROKURATURA KIERUJE DO SĄDU AKT OSKARŻENIA PO ZAWIADOMIENIU PRZEZ WIOŚ

- Aktualności - 2022-12-13

Spalone odpady

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący m.in. zarzuty przestępstw przeciwko środowisku – zbieranie, składowanie, przetwarzanie i odzysk odpadów w sposób szkodliwy dla środowiska oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru. We wrześniu 2021 r. miał miejsce duży pożar nielegalnie magazynowanych odpadów w gminie Lubiszyn, powiat gorzowski. W następstwie czynności przeprowadzonych na podstawie […]

SKUTECZNA INTERWENCJA WIOŚ – USUNIĘTE ODPADY

- Aktualności - 2022-12-09

ZESTAWIENIE WIDOKU PLACU PRZED INTERWENCJĄ WIOŚ I PO NIEJ

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną na jednej z działek w gminie Bytom Odrzański. Inspektorzy wykonali nalot bezzałogowym statkiem powietrznym. Na podstawie sporządzonej dokumentacji fotograficznej ustalano, że na działce znajdują się odpady, a wśród nich między innymi: zużyte opony, kable zawierające ropę naftową, smołę oraz inne substancje niebezpieczne, zużyte lub […]

SZKOLIMY SIĘ

- Aktualności - 2022-12-09

Pracownicy WIOŚ w sali konferencyjnej podczas szkolenia

Pracownicy WIOŚ w Zielonej Górze wzięli udział w kursie przygotowującym do wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Podczas szkolenia, które miało charakter warsztatowy, przyszli inspektorzy ćwiczyli między innymi, w jaki sposób prawidłowo dokonywać oględzin. Dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli sprawnie kontrolować składowiska odpadów, stacje demontażu pojazdów, docierać do miejsc nielegalnego składowania odpadów i […]

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SIEDZIBIE WIOŚ

- Aktualności - 2022-12-06

Dzieci i pracownicy Inspektoratu podczas pokazów lotów dronami

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Mikołajkowe z uczniami Szkoły Podstawowe nr 2. Przygotowane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci miały możliwość obejrzenia laboratorium i przeprowadzenia badań wspólnie z pracownikami CLB, dokonania pomiarów hałasu przy użyciu specjalistycznego […]