Administrator

Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

- Aktualności - 2013-07-19

Z dniem 16 lipca 2013 r. Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska rozpoczął kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedmiotem kontroli będzie, ustalenie osiągania wymaganych poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania. Ponadto w […]

Spotkanie z lubuskimi sołtysami

- Aktualności - 2013-07-05

Spotkanie z lubuskimi sołtysami Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch zaprosił lubuskich sołtysów na spotkanie dotyczące realizacji przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu z sołtysami wzięły udział Krystyna Sibińska poseł RP i Bożena Sławiak poseł RP. Podczas spotkania na temat […]

Prognozy stężeń ozonu troposferycznego

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-05-07

Na portalu „Jakość Powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentowane są prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza obliczana jest codziennie na kolejne trzy doby. Codziennie rano prezentowane są na portalu nowe mapy z prognozami dla każdej doby (dla okresu 24 h, 48 h, 72 h) – pola trzech wartości średnich: średniej […]