WIOŚ Zielona Góra

Spotkanie w sprawie nowosolskiej bomby ekologicznej

- Media o nas - 2014/02/26

Radio Zachód o spotkaniu, które odbyło się 25 lutego 2014r. w nowosolskim starostwie. Celem spotkania było omówienie sytuacji związanej z usunięciem hałdy materiałów niebezpiecznych składowanej na terenie Dozametu w Nowej Soli.   http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/spotkanie-w-sprawie-nowosolskiej-bomby-ekologicznej/#  

Kolejne spotkanie w sprawie nowosolskiej hałdy

- Aktualności - 2014/02/26

W dniu 24 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie przedstawicieli służb administracji rządowej woj. lubuskiego  oraz  administracji samorządowej miasta i powiatu nowosolskiego w sprawie usunięcia i  likwidacji hałdy odpadów na terenie Dozametu w Nowej Soli. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska reprezentowany był przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Małgorzatę Szablowską oraz […]

Konferencja: Instrumenty polityki spójności jako narzędzia wsparcia dla regionu

- Aktualności - 2014/02/24

24 lutego 2014 r. w Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior w Nowej Soli  odbyła się IV Konferencja z cyklu: Perspektywa Finansowa na lata 2014 – 2020 pn. „Instrumenty polityki spójności jako narzędzia wsparcia dla regionu”. Uczestniczyła w niej Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Konferencję rozpoczął Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, który określił organizowane […]

Monitoring zanieczyszczenia powietrza – stała kontrola stężenia pyłu PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/02/21

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wysokiej jakości pomiary zanieczyszczeń powietrza. Na terenie województwa lubuskiego działa Lubuska Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, w ramach której na siedmiu stacjach wykonywane są pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeń pyłowych (pył zawieszony PM2,5 i […]

TVP Gorzów Wlkp. – problemy z budową kanalizacji w Szprotawie

- Media o nas - 2014/02/17

O problemach związanych z budową kanalizacji w Szprotawie poinformowała TVP Gorzów Wlkp. Przypomnijmy, że w związku z odprowadzaniem do środowiska ścieków komunalnych nie należycie oczyszczonych gmina Szprotawa ponosi podwyższone o 500% opłaty za korzystanie ze środowiska których termin płatności został odroczony do 2015 r. ze względu na realizację przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni oczyszczanie ścieków do […]