WIOŚ Zielona Góra

Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2015/12/11

11 grudnia 2015 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (Ministerstwo Środowiska) odbyła się narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, w którym wzięła udział Małgorzata Szablowska Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W naradzie, którą poprowadził Zastępca GIOŚ Roman Jaworski wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień obydwu […]

Połączone Komisje Sejmiku o RIPOK-ach w lubuskiem

- Aktualności - 2015/12/10

W posiedzeniu wyjazdowej Komisji Komisji Rolnictwa i Gospodarki Sejmiku Lubuskiego, która odbyła się w Słubicach, uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp. Posiedzenie odbyło się 9 grudnia 2015 r. w słubickim Urzędzie Miasta i z ramienia WIOŚ wzięli w nim udział: Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Marek Demidowicz […]

Wizytacja RIPOK Agmarex w Sulechowie

- Aktualności - 2015/12/09

Wizytacja kolejnej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska, jej Zastępca Wojciech Konopczyński oraz Naczelnik Wydziału Inspekcji Andrzej Uchman 8 grudnia 2015 roku wizytowali RIPOK w Sulechowie, którym zarządza firma Agmarex Sp. z o. o.