Audit Polskiego Centrum Akredytacji w Laboratorium WIOŚ

- Aktualności - 2014-04-05

W dniach 2-3 kwietnia odbył się w Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze planowany audit w nadzorze Polskiego Centrum Akredytacji, wraz z rozszerzeniem, uaktualnieniem i ograniczeniem zakresu akredytacji. Celem auditu była:

  • ocena utrzymywania i doskonalenia kompetencji Laboratorium w obszarze wykonywania badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 127 oraz kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku o rozszerzenie i uaktualnienie zakresu akredytacji,
  • ocena działań podjętych w wyniku ustaleń z poprzedniej oceny PCA oraz ich skuteczności,
  • ocena wywiązywania się Laboratorium ze zobowiązań wynikających z Kontraktu Nr AB 127.

Była to pierwsza ocena przeprowadzona w Laboratorium WIOŚ po reorganizacji i połączeniu Laboratorium  WIOŚ w Zielonej Górze i Laboratorium Delegatury WIOŚ Gorzowie Wlkp. W ocenie brało udział dwóch auditorów technicznych oraz auditor wiodący. W trakcie auditu obserwowane były badania wykonywane w siedzibie Laboratorium oraz pobieranie próbek i pomiary w terenie.

Na spotkaniu zamykającym auditor wiodący potwierdził spełnienie wymagań akredytacyjnych w ocenianym obszarze. Uzgodniony również został nowy projekt zakresu akredytacji uwzględniający wnioskowane rozszerzenie i uaktualnienie.

Auditorzy z uznaniem wyrażali się na temat kompetencji i zaangażowania personelu Laboratorium, pozytywnie ocenili również zmiany wprowadzone w systemie zarządzania zaistniałe w związku z jego ujednoliceniem.

20140404_11510220140404_11515220140404_11535720140404_11555720140404_11554720140404_11190320140404_115735
udostpnij