Akcja „Nielegalne odpady 2021”

- Aktualności - 2021-09-16

Informacja na stronę WIOŚ z akcji „Nielegalne odpady 2021”

 

W dniu 08.09.2021 r. w miejscu byłego przejścia granicznego w miejscowości Świecko  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp. wraz z Krajową Administracyjną Skarbową prowadzili akcję kontrolną przewozu odpadów w ruchu międzynarodowym pod nazwą „Nielegalne odpady 2021”. Podczas prowadzonej kontroli zatrzymano i skontrolowano transport odpadów budowlanych przewożonych z Polski do Niemiec.

Podczas kontroli okazało się, że przewożone były odpady w postaci pokruszonego gruzu betonowego, ceglanego, z elementami ceramiki zmieszane z piaskiem i żwirem. Do transportu nie dołączono wymaganych dokumentów podczas przewozu odpadów, pojazd nie był także odpowiednio oznakowany. Zatrzymane przez organ celny transport został zabezpieczony w wyznaczonym do tego miejscu w Kunowicach do czasu zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia odpadów do wysyłającego.

 

Mężczyzna w pomarańczowej odblaskowej kamizelce stoi na placu przed żółtym samochodem ciężarowym, na naczepę ciężarówki wchodzi kobieta i mężczyzna ubrani w żółte odblaskowe kamizelki

Zdjęcie nr 1 Kontrola zatrzymanego transportu odpadów

Odpady znajdujące się na naczepie zatrzymanej ciężarówki

Zdj. nr 2 Przewożony odpad

 

 

 

 

 

 

udostpnij