Akcja interwencyjna Inspektorów WIOŚ w Zielonej Górze

- Aktualności - 2016/02/01

W miniony piątek 29 stycznia 2016 r. w Zielonej Górze doszło do zanieczyszczenia wód na stawach zlokalizowanych na potoku Gęśnik w rejonie ul. Wazów i Wyspiańskiego oraz Sulechowskiej (Wagmostaw). Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze uczestniczyli w usuwaniu skutków zanieczyszczenia prowadzonych razem z jednostkami Straży Pożarnej. Skutkiem przeprowadzonych czynności interwencyjnych było szybkie dotlenienie wody i minimalizacja oddziaływania zdarzenia na środowisko wodne. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia było przedostanie się nieczystości biologicznych – ścieków komunalnych – do kanalizacji deszczowej. By ostatecznie potwierdzić tę tezę pobrano próby do badań laboratoryjnych, których wyniki będą znane do końca tygodnia.

IMG_20160129_160517 IMG_20160129_160543 IMG_20160129_160803 IMG_20160129_162623 IMG_20160129_164403

udostpnij