Akcja IMPEL – kontrola transportów odpadów w rejonie przygranicznym

- Aktualności - 2014-03-27

W minionym tygodniu inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Służbą Celną kolejny raz przeprowadzili akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL „Europejskie akcje kontrolne” dotyczących przemieszczania odpadów w obszarze przygranicznym.

Akcja lubuskiego WIOŚ była częścią ogólnoeuropejskiej akcji kontrolnej transgranicznego przemieszczania odpadów, przeprowadzanej jednocześnie w całej Polsce. Na terenie województwa lubuskiego obejmowała transporty  samochodami ciężarowymi, odbywające się w kierunku wjazdowym do Polski. Punkty kontrolne umiejscowiono w Tarnawie na autostradzie A2 (punkt poboru opłat) oraz na autostradzie A18 w miejscu byłego przejścia granicznego w Olszynie. W wyniku działań kontrolnych sprawdzono 33 transporty wjeżdżające na teren kraju, w tym 1 przewożący odpady. Wyniki kontroli napawają optymizmem: przewoźnicy znają przepisy i się do nich stosują. Przeprowadzona analiza dokumentów oraz oględziny przewożonego ładunku pozwoliły stwierdzić, iż transport odbywał się legalnie.

DSCF8519DSCF8514DSCF8513DSCF8512DSCF8503DSCF8497DSCF8507DSCF8485
udostpnij