Piknik ekologiczny „Segreguj odpady – to się opłaca”

- Aktualności - 2019/06/25

13 czerwca 2019 r. w Gliśnie k. Lubniewic odbył się piknik, zorganizowany przez Celowy Związek Gmin CZG-12 pod hasłem „Segreguj odpady – to się opłaca”, z udziałem kilkuset uczniów z terenu działania Związku. Piknik stanowił jednocześnie podsumowanie akcji „Zielona szkoła, zielone przedszkole” i podziękowanie uczniom i nauczycielom za zbiórkę surowców wtórnych w roku szkolnym 2018/2019.

Tegoroczne hasło pikniku miało na celu zwrócenie uwagi na ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami, na ogromne koszty zagospodarowania odpadów i na oszczędności możliwe do uzyskania z właściwej gospodarki odpadami.

Jak co roku swoje stoisko zaprezentowała Inspekcja Ochrony Środowiska. Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaprezentowało m.in. techniki badań hydrobiologicznych oraz pomiarów hałasu.

Przeprowadzono szereg konkursów i działań edukacyjnych. Dużym powodzeniem cieszył się sprzęt do pomiaru emisji hałasu, którego działanie młodzi uczestnicy mogli osobiście wypróbować.

Dostępne były wydawnictwa i materiały promocyjne WIOŚ.

Uczestników pikniku odwiedził Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Ekspozycję zorganizowała Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

udostpnij