Informacja Administratora Danych Osobowych

- Aktualności, Komunikaty - 2018/05/25

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19, reprezentowanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:

iod@zgora.pios.gov.pl

tel. 68 45 48 460

  1. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych przez Administratora.
  3. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.
  4. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
  5. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
  7. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja ADO (PDF)

udostpnij