Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2018 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018/04/19

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz wykonanych pomiarów stwierdzono wystąpienie:

– ryzyka przekroczenia w 2018 roku poziomu docelowego określanego jako stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu – 1 ng/m3. Ryzyko wystąpienia przekroczeń BaP zostało odnotowane na stacjach w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich i Piłsudskiego, w Sulęcinie przy ul. Dudka, we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego, w Żarach przy ul. Szymanowskiego i w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej (na podstawie pomiarów w okresie 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.).


Pobierz dokument:

  1. Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2018 r.

 

udostpnij