Przekroczenie poziomu dopuszczalnego oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/04/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz wykonanych pomiarów stwierdzono wystąpienie:

  • przekroczenia w 2017 roku poziomu dopuszczalnego określanego jako dopuszczalna liczba przekroczeń normowanej wartości średniodobowej (35 razy/rok) dla pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich, (na podstawie pomiarów w okresie 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r.),
  • ryzyka przekroczenia w 2017 roku poziomu docelowego określanego jako stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu – 1 ng/m3. Ryzyko wystąpienia przekroczeń BaP zostało odnotowane na stacjach w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich i Piłsudskiego, w Sulęcinie, przy ul. Dudka, we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego, w Żarach, przy ul. Szymanowskiego i w Zielonej Górze, przy ul. Krótkiej (na podstawie pomiarów w okresie 01.03.2016 r. – 28.02.2017 r.),
  • ryzyka przekroczenia w 2017 roku poziomu docelowego określanego jako stężenie średnie roczne arsenu – 6 ng/m3 na stacji we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego (na podstawie pomiarów w okresie 01.03.2016 r. – 28.02.2017 r.).

Pobierz dokument:

  1. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2017 r.
udostpnij