okładka

Informacja o stanie środowiska miasta Żary w 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w mieście Żary na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na  sesję Rady Miejskiej w Żarach,  która odbyła się 20 maja br. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w mieście Żary na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w […]

Czytaj więcej

okładka

Informacja o stanie środowiska miasta Kostrzyn nad Odrą w 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w Kostrzynie nad Odrą na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesję Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą,  która odbyła się 19 maja br. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w Kostrzynie nad Odrą na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych […]

Czytaj więcej

20130428254komin-2

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.05.2015 r. – 30.04.2016 r. stwierdzono wystąpienie przekroczenia w 2016 […]

Czytaj więcej

okładka

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2015 r.

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2015 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pliki do pobrania: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych […]

Czytaj więcej

okładka

Informacja o stanie środowiska powiatu słubickiego w 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w powiecie słubickim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na  XXIV sesję Rady Powiatu Słubickiego,  która odbyła się 26 kwietnia br. Pliki do pobrania: Informacja o stanie środowiska w powiecie słubickim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 […]

Czytaj więcej