Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2014-2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania prowadzone są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Badania […]

Czytaj więcej

Stan czystości jeziora Rudno na podstawie badań WIOŚ w Zielonej Górze zrealizowanych w latach 1991-2015

Wieloletnie zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, jak i działań planistycznych doprowadziły w Polsce do gwałtownego przyspieszenia procesów eutrofizacyjnych w wielu naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Skutki intensywnego rolnictwa, przyspieszenia odpływów wód, niekontrolowanej zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i wielu innych nieprzemyślanych działań, w tym przede wszystkim niekontrolowanych dopływów zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowych najbardziej odczuły zbiorniki […]

Czytaj więcej

9 września 2017 r. dniem roboczym w urzędach administracji rządowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  będzie czynny w sobotę, dnia 9 września 2017 r. w godzinach 7.30 – 15.30.

Czytaj więcej

Ćwiczenia w zakresie zwalczania awaryjnego zanieczyszczenia wód na Odrze oraz międzynarodowe warsztaty „Retencjonowanie wód pogaśniczych” w Słubicach

4 września 2017 r. w Ratzdorf (RFN) odbyły się polsko-niemieckie ćwiczenia w zakresie zwalczania awaryjnego zanieczyszczenia wód. Ćwiczenia zorganizowano w ramach prac Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Czytaj więcej

Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa lubuskiego w 2016 roku

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2016 r. przeprowadzono pomiary hałasu drogowego na terenie następujących miejscowości: Kłodawa – powiat gorzowski, Czerwieńsk, Płoty, Nietków – powiat zielonogórski, Zielona Góra – Zatonie – powiat m. Zielona Góra, Kożuchów, Studzieniec – powiat nowosolski. Pomiary hałasu kolejowego wykonano w miejscowościach: Górki Santockie – powiat gorzowski, Trzebiszewo – powiat międzyrzecki […]

Czytaj więcej