Badania jakości powietrza w ramach PMŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, poprzez realizację zadań zawartych w Wojewódzkim Programie Monitoringu Środowiska (WPMŚ) wypełnia misję, którą jest m.in. zapewnienie wiarygodnych, obiektywnych informacji o stanie środowiska w województwie lubuskim. Dlatego dostrzegając ogromną rolę w edukacji społeczeństwa  odnośnie skutków zdrowotnych dla ludzi, narażenia na krótko- i długotrwałe ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza, informujemy iż […]

Czytaj więcej

Na ratunek środowisku – praca inspektora ochrony środowiska w teorii i praktyce

Na ratunek środowisku praca inspektora ochrony środowiska w teorii i  praktyce Inspektorzy ochrony środowiska od ponad 25 lat codziennie walczą o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w Polsce. Nie jest to łatwy kawałek chleba. To nie tylko decyzje wydawane zza biurka, ale przede wszystkim wymagająca praca w terenie – w deszczu, śniegu, a nawet po kolana w […]

Czytaj więcej

Wiertnia w służbie środowisku

Wiertnia w służbie środowisku Rozpoczął się ostatni kwartał roku – jak zawsze intensywny i pełen interwencji dla pracowników lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Tegoroczna jesień obfituje również w szereg odwiertów, wykonywanych przy pomocy naszej wiertni hydraulicznej. Sprzęt trafił do WIOŚ w Zielonej Górze we wrześniu 2015 r. Specjalistyczna wiertnia umożliwia wykonywanie otworów w gruncie metodą ślimakową […]

Czytaj więcej

Stan czystości jezior: Wojnowskiego Wschodniego i Wojnowskiego Zachodniego na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015

Wieloletnie zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, jak i działań planistycznych doprowadziły w Polsce do gwałtownego przyspieszenia procesów eutrofizacyjnych w wielu naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Skutki intensywnego rolnictwa, przyspieszenia odpływów wód, niekontrolowanej zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i wielu innych nieprzemyślanych działań, w tym przede wszystkim niekontrolowanych dopływów zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowych najbardziej odczuły zbiorniki o […]

Czytaj więcej

Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim w 2016 r.

Informację opracowano na podstawie wyników badań monitoringowych stanu środowiska wykonanych w 2016 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie lubuskim

Czytaj więcej