Informacja o stanie środowiska w Kostrzynie nad Odrą w 2017 r.

Informacja opracowana na podstawie wyników badań monitoringowych i kontrolnych stanu środowiska wykonanych w 2017 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w Kostrzynie nad Odrą na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2017 r.

Czytaj więcej

IV konferencja „Środowisko Informacji” 22 listopada 2018 r.

  Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji. Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii […]

Czytaj więcej

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2017 r.

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2017 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych […]

Czytaj więcej

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego w 2016 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2011-2015

Uzyskane, na podstawie prowadzonego w 2016 roku monitoringu, wyniki badań pozwoliły na sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych  i spełnienia warunków dodatkowych wynikających z objęcia jcwp obszarem chronionym. Ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji […]

Czytaj więcej

04 maja 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. piątek 4 maja 2018 roku będzie dniem wolnym w tutejszym Inspektoracie. Jednocześnie informujemy, że 19 maja 2018 r. (sobota) urząd będzie czynny.

Czytaj więcej