Zakaz korzystania z wód Odry

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r., w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry (…) § 1. 1. W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa lubuskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, a także korzystania z tych wód. 2. Pod pojęciem […]

Czytaj więcej

Komunikat GIOŚ w sprawie śniętych ryb w Odrze – 11.08.2022

Komunikat zamieszony na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska   Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze – 11.08.2022

Czytaj więcej

Komunikat GIOŚ w sprawie śniętych ryb w Odrze – 10.08.2022

Komunikat zamieszon na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska   Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze – 10.08.2022

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze

W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło do znacznego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach […]

Czytaj więcej

Komunikat PZW Okręg w Zielonej Górze

Komunikat Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze: WĘDKARZU BĄDŹ OSTROŻNY! Więcej na stronie PZW: https://www.pzw.org.pl/zozgora/wiadomosci/241753/60/rzeka_odra_zatruta__wedkarzu_badz_ostrozny

Czytaj więcej