Radio Zielona Góra „Drony pomogą w kontroli i ochronie środowiska”

23.11.2020 r. na stronie Radio Zielona Góra ukazał się artykuł pt.: „Drony pomogą w kontroli i ochronie środowiska” z informacją o zakupie dronów przez tut. Inspektorat. Link do artykułu: https://www.rzg.pl/129577/drony-pomoga-w-ochronie-srodowiska/

Czytaj więcej

Dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”

26.05.2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił m. in.: 3 drony inspekcyjne z aparaturą sterującą z wyświetlaczem wraz z zestawem akcesoriów, […]

Czytaj więcej

Drony – kolejny element wzmocnienia potencjału kontrolnego Inspekcji Ochrony Środowiska

Nowe przepisy  obowiązujące od 18 sierpnia 2018 r. dały inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększone uprawnienia kontrolne oraz możliwość wykorzystania podczas działań kontrolnych środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych czyli dronów. Inspektorat dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2020 r. zakupił m.in.: 3 […]

Czytaj więcej

Kontrola miejsca nielegalnego demontażu pojazdów

W dniu 15.10.2020 r. na terenie Gminy Drezdenko inspektorzy WIOŚ, Delegatura w Gorzowie Wlkp., pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Oddział w Zielonej Górze oraz funkcjonariusze Policji prowadzili działania polegające na kontroli wytypowanego wcześniej miejsca, w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów aut skradzionych za granicą. Jest to jedna z „dziupli” ostatnio zlikwidowanych  przez Lubuską […]

Czytaj więcej

Obsługa interesantów

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zachęca do załatwiania spraw za pomocą połączenia telefonicznego, telefaksu, poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub też pocztą tradycyjną. DANE KONTAKTOWE: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 […]

Czytaj więcej