Nowy adres e-mail !!!

  Inspektorat informuje, że uległ zmianie główny adres e-mail. Korespondencję prosimy kierować na adres: wios@zgora.wios.gov.pl

Czytaj więcej

Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze za I półrocze 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zaprasza do zapoznania się z informacją dot. działalności kontrolnej za I półrocze 2020 r.     Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze za I półrocze 2020 r.        

Czytaj więcej

14.08.2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny

Informujemy, że 14 sierpnia 2020 roku (piątek) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny.  Jest to dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę – 15 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej

Kontrola transportu odpadów przewożonych ze Szwecji do Polski

16.07.2020 r. na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę towaru oraz dokumentów dołączonych do transportu ze Szwecji do Polski, który zawierał odpady o kodzie 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz A1180 zgodnie […]

Czytaj więcej

Działania Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

18 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp. wpłynęło zgłoszenie Starosty Międzyrzeckiego o przechowywaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych w Kalsku. W związku z powyższym inspektorzy IOŚ przeprowadzili trzy kontrole interwencyjne: wytwórcy osadów, transportującego odpady oraz rolnika, który świadczył usługę rozparcelowania osadów ściekowych, celem ustalenia stanu […]

Czytaj więcej