24 grudnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. poniedziałek 24.12.2018 roku będzie dniem wolnym w tutejszym Inspektoracie. Jednocześnie informujemy, że 15 grudnia 2018 r. (sobota) urząd będzie czynny.

Czytaj więcej

Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował i opublikował raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017”. Pozycja ta jest jednym z najważniejszych opracowań przygotowywanych cyklicznie przez WIOŚ, które ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska w naszym regionie. Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie i ocenie jakości powietrza, […]

Czytaj więcej

Stan czystości rzeki Ilanki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1992-2017

Badania rzeki Ilanki prowadzone są przez WIOŚ w Zielonej Górze od wielu lat. Do roku 2008 badania prowadzono na odcinku przyujściowym, w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Świecku 0,5 km (poddając ocenie całą długość rzeki), zaś od roku 2009 monitoring wód Ilanki obejmował dwa punkty: w Świecku oraz w Starościnie (w roku 2015 punkt pomiarowy ze Starościna […]

Czytaj więcej

Wystąpienie przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.11.2017 r. – 31.10.2018 r. stwierdzono wystąpienie przekroczenia w 2018 […]

Czytaj więcej

Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2016 r.

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Ocena i prezentacja wyników badań odnosi się do odcinków wód – czyli tak zwanych jednolitych części wód powierzchniowych (JCW). JCW w rozumieniu RDW są jednolite i stanowią istotny odcinek wód powierzchniowych. Klasyfikacja stanu […]

Czytaj więcej