MAPA AKUSTYCZNA ODCINKÓW DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 280 W MIEJSCOWOŚCIACH CZERWIEŃSK I PŁOTY

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował mapę akustyczną dla wybranego miasta o liczbie ludności mniejszej niż 100 tysięcy.  Mapa akustyczna, dla terenów o których mowa w art. 117 ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, została wykonana na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. […]

Czytaj więcej

22 grudnia 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny

Informujemy, że 22 grudnia 2017 roku (piątek) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny.  Jest to dzień wolny w zamian za święto – 11 listopada 2017 r.

Czytaj więcej

Informacja o stanie środowiska na terenie Miasta i Gminy Międzyrzecz w latach 2015-2016

Informacja opracowana na podstawie wyników badań monitoringowych i kontrolnych stanu środowiska wykonanych w 2016 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Pobierz dokument: Informacja o stanie powietrza w gminie Międzyrzecz na tle  wyników badań monitoringowych i kontrolnych  przeprowadzonych w latach 2015-2016 na terenie Miasta i Gminy Międzyrzecz

Czytaj więcej

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: „Jak Polska koloruje powietrze” w Gazecie Wyborczej. Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów – resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze „dobre” to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość jako niebezpieczną – jest nieuprawniony. […]

Czytaj więcej

Program Copernicus ‐ źródło danych o prognozach, zmianach klimatu i chemii atmosfery

Na stronie www.copernicus.eu/main/services (strona w języku angielskim) dostępna jest usługa monitorowania atmosfery Copernicus (CAMS). Zapewnia ona ciągłe dane i informacje o jakości powietrza, opisujące obecną sytuację, prognozuje sytuację na 4 dni naprzód i analizuje dane uzyskane na przestrzeni ostatnich lat w siatce 0,1° x 0,1° (około 10 km x 10 km). Dostarcza informacje poprzez monitorowanie […]

Czytaj więcej