okładka-nowosolski

Informacja o stanie środowiska powiatu nowosolskiego w 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesję Rady Powiatu Nowosolskiego,  która odbyła się 30 września br. Pobierz dokument: INFORMACJA o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim

Czytaj więcej

okładka

Informacja o stanie środowiska powiatu żarskiego w 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesji Rady Powiatu Żarskiego,  która odbyła się 29 września br. Pobierz dokument: INFORMACJA o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie […]

Czytaj więcej

okładka

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2015 roku

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2015 r. przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Nowiny […]

Czytaj więcej

okładka

Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2015 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa […]

Czytaj więcej

okładka

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2015 r.

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża uruchomione zostały jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 1998 roku. Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]

Czytaj więcej